Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - Om litteratur
- Om billeder og kunst
- Om film og tv
- Andet
- Se al faglitteratur
 
  Artikel
»Ordet i livet og ordet i kunsten. Bachtins metalingvistik brugt på selvreference i sprogbrug og fiktion«

Nina Møller Andersen

Artiklen er på 21 sider og findes
i Metafiktion - selvrefleksionens retorik.

Uddrag fra artiklen:

»En overordnet fællesnævner for Voloshinovs og hans mere berømte samarbejdspartner M.M. Bachtins teorier kunne kaldes livets ord overført til kunsten [...] Ud fra en læsning af især Bachtins dialogiske slovoteorier, hans diskursteorier,4 har jeg udarbejdet en retorisk kommunikationsmodel som med


udgangspunkt i ordet i livet, hvilket svarer til sprogbrugen, skal kunne overføres til kunsten, hvilket svarer til digtningen, fiktionen. [...] Ud fra denne læsning af Bachtins sprogteorier om det fremmede ord vil jeg undersøge hvilke sproglige spor selvreference sætter sig i sprogbrugen, for derefter at overføre det til fiktion.«

 
   
 webmaster