Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - Om litteratur
- Om billeder og kunst
- Om film og tv
- Andet
- Se al faglitteratur
 
  Artikel
»Lille metafiktionsstudie. Om udsigelse og subjekt i metafiktion«

Gorm Larsen

Artiklen er på 24 sider og findes
i Metafiktion - selvrefleksionens retorik.

Uddrag fra artiklens indledning: »Udgangspunktet for nærværende lille studie er spørgsmålene: Er der noget i metafiktion, som gør, at vi ikke har et traditionelt fortællemønster,

som ikke kan rummes inden for gængs udsigelsesteori? Og hvis dette er tilfældet, får det så indholdsmæssig betydning?«

 
   
 webmaster