Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - Om litteratur
- Om billeder og kunst
- Om film og tv
- Andet
- Se al faglitteratur
 
  Artikel
»Viden eller æstetik«

Hans Meinert Sørensen

Artiklen er på 20 sider og findes
i Æstetik og logik.

Hvad er viden, videnskab og sansning? Selve det at tænke viden i inden for bestemte systematikker synes konstant siden antikken, omend indholdet i systematikkerne kan skifte. Der synes i det 18. og 19. århundrede at foregå visse brud, der antyder en omfattende diskontinuitet. Den er forbundet med diskussionen om den modernitet, der da udvikler sig. Men, argumenterer artiklen videre, der er også tale om kontinuitet. Spørgsmålet er, om der ikke i det 20. århundrede sker en nysystematisering, der gør det forudgående brud mindre absolut. Artiklens forfatter er af den opfattelse, at 1700-tallet er et væsentligt sted for en undersøgelse af disse spørgsmål og dette århundredets diskussioner om viden og æstetik skitseres.

Artiklen er således også en undersøgelse af kunstbegrebet i antikken,middelalderen og renæssancen. Den leder frem til, at Kant havde en umådelig betydning for udviklingen af de enkelte kunstvidenskaber. Men samtidig er det Kant, der lukker det 18. århundredes diskussioner om æstetikken som en videnskab. Kunstens relation til videnskaben bliver brudt hos Kant. Æstetikken kan iflg. Kant ikke danne grundlag for en videnskab, da en undersøgelse af dens objekt ikke kan føre til kriterier for dens udsagn. Hvor Baumgarten kunne stille spørgsmålet, om æstetikken var en kunst eller en videnskab, er ingen af delene mulige hos Kant. Den kunstneriske aktivitet frembringer et skønt skin, der befinder sig hinsides forstandens område og den realitet, som forstandens begreber konstituerer. Det indebærer, at den skønne kunst må give afkald på planmæssigt at indvirke på denne realitet.

 
   
 webmaster