Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - Om litteratur
- Om billeder og kunst
- Om film og tv
- Andet
- Se al faglitteratur
 
  Faglitteratur

Metafiktion - selvrefleksionens retorik

Redigeret af Anker Gemzøe, Britta Timm Knudsen, Gorm Larsen

kr. 109,00   

ISBN 87-7332-119-2, 276 sider, Paperback, 2001.


‘Metafiktion’ er betegnelsen for den type af skønlitteratur, film og drama, som selv gør opmærksom på, at det, der fortælles, ikke er virkeligt, men netop noget digtet, noget man forestiller sig. Det fiktive i kunstværket bliver ikke skjult, men påvises og diskuteres i kunstværket selv. Metafiktion er en undersøgelse af forholdet mellem digt og virkelighed.


Metafiktion – selvrefleksionens retorik giver som den første danske bog om emnet en bred historisk og teoretisk belysning af dette interessante fænomen. Bogen indeholder endvidere en række konkrete analyser af prosa og lyrik, film og teater, hvori metafiktionstræk spiller en stor rolle.

Indhold
Side 9 - Anker Gemzøe, Britta Timm Knudsen, Gorm Larsen: »Om metafiktion. Indledning«
Side 29 - Anker Gemzøe: »Metafiktionens mangfoldighed«
Side 51 - Gorm Larsen: »Lille metafiktionsstudie. Om udsigelse og subjekt i metafiktion«
Side 75 - Nina Møller Andersen: »Ordet i livet og ordet i kunsten. Bachtins metalingvistik brugt på selvreference i sprogbrug og fiktion«
Side 97 - Per Krogh Hansen: »Prinsesser, prinser og prostituerede. M.s.h.p. J.C. Grøndahls kunst(ige) eventyr Stilheden i glas«
Side 117 - Claus K. Kristiansen: »»Tynget af modernisme og melankoli« - Jens Chr. Grøndahls vej baglæns ud af modernismen«
Side 143 - John Thobo-Carlsen: »Becketts dialogiske de-sign«
Side 171 - Peter Stein Larsen: »O nitroglycerin! Apostrofiske former i ny dansk lyrik«
Side 199 - Claus Falkenstrøm: »Meta her og meta der. Om litterær selvrefleksion og ekspressionistisk lyrik«
Side 221 - Britta Timm Knudsen: »Afstandsskabende effekter«
Side 243 - Ove Christensen: »Realistisk metafiktion - Breaking the Waves og den reflekterede illusion«
 
   
 webmaster