Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - Om litteratur
- Om billeder og kunst
- Om film og tv
- Andet
- Se al faglitteratur
 
  Artikel
»Baumgarten og den sensitive erkendelse«

Søren Kjørup

Artiklen er på 20 sider og findes
i Æstetik og logik.

Begrebet om ’æstetik’ blev skabt af den tyske filosof Alexander G. Baumgarten (1714-62). Hans udgangspunkt var såvel klassisk retorik og poetik som logikken, der dominerede tidens kunsttænkning. Imidlertid pegede ’smagens problem’ – det at forskellige mennesker fælder forskellige æstetiske domme – på voksende problemer for en sådan objektivistisk kunstopfattelse.Artiklen redegør for den udvikling, som Baumgartens nye og indflydelsesrige begrebsdannelse blev kronen på. Den beskriver endvidere de, undertiden misforståede, begrebsdistinktioner, som gjorde det muligt for Baumgarten at åbne for en ny forståelse af det æstetiske samtidig med principielt at holde forbindelsen til en logisk forståelsesramme i live.

 
   
 webmaster