Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - Om litteratur
- Om billeder og kunst
- Om film og tv
- Andet
- Se al faglitteratur
 
  Artikel
»Æstetik og logik«

Jørgen Holmgaard

Artiklen er på 30 sider og findes
i Æstetik og logik.

Begrebet æstetik blev udmøntet af den tyske filosof Baumgarten i 1735. Det er artiklens synspunkt, at denne udskilning af et selvstændigt æstetisk felt var slutstenen i udviklingen af logikken, der fra renæssancen skiftede fra at søge sit grundlag i Aristoteles' sproglige syllogisme til ideelt at ville fundere sig rent matematisk. I dette perspektiv belyser artiklen opfattelsen af forholdet mellem det logiske og det sansemæssige hos bl.a. Descartes, Boileau og Leibniz og redegør for hovedspørgsmålene i 1700-tallets æstetiske debat om »smagensproblem«. Baumgarten placeres som den centrale tænker, der fastholder en principiel forbindelseslinie mellem det æstetiske som erkendelsesform og den begrebsmæssige, videnskabelige erkendelse. Artiklen afslutter med at undersøge, hvordan Kants æstetik adskiller det logiske og det æstetiske. Men den peger også på, at de to områder i vore dages relation mellem kunst og videnskab måske påny er ved at træde i forhold til hinanden på et grundlag, der i sidste ende stammer fra udviklingen af de moderne digitale repræsentationsformer.

 
   
 webmaster