Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - Om litteratur
- Om billeder og kunst
- Om film og tv
- Andet
- Se al faglitteratur
 
  Artikel
»To aspekter af sproget«

Roman Jakobson

Artiklen er på 26 sider og findes
i Billedsprog.

Det er den russisk-fransk-amerikanske lingvist og littearturteoretiker Roman Jakobsons berømte artikel om metafor og metonymi. Jakobson sammentænker i denne artikel to af retorikkens »mestertroper« med en strukturalistisk forståelse af sproget. Metaforen etablerer ifølge Jakobson sin betydning ved hjælpaf sprogets paradigmiske akse, mens metonymien korresponderer med sprogets syntagmatiske akse. Artiklen er med rette blevet berømt og siden den blev publiceret har haft meget stor betydning for forståelsen af metaforen og andre troper.

 
   
 webmaster