Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - Om litteratur
- Om billeder og kunst
- Om film og tv
- Andet
- Se al faglitteratur
 
  Faglitteratur

Æstetik og logik

Redigeret af Jørgen Holmgaard

kr. 125,00   

ISBN 87-7332-111-3, 235 sider, Paperback, 1999.


Umiddelbart vil man ikke opfatte det, som om æstetik og logik har meget med hinanden at gøre. Hvis de har, må det først og fremmest være som hinandens diametrale modsætninger. Men helt så enkelt forholder det sig ikke, især ikke hvis man ser historisk på det.

Antologien Æstetik og logik indeholder en række bidrag om æstetiske og logiske problemer, i deres indbyrdes sammenhæng eller med vægten lagt på én af polerne. Bogen bringer dels artikler, der idehistorisk belyser, hvordan man i 1600- og 1700-tallet, hvor æstetik som begreb først blev opfundet, tænkte


forbindelsen mellem det kunstneriske og det videnskabelige.

Dels indeholder den en række mere konkret fokuserede diskussioner af æstetiske og logiske aspekter, bl.a. inden for musikken og inden for moderne naturvidenskab.

Det er en bog med et emne, der ikke hører til de mest gængse. Men det er også en bog med en synsvinkel, som måske kan vise sig at bidrage frugtbart til vor tids diskussioner af forholdet mellem kunst og videnskab.
»Smuk logik fra Aalborg«
»en velskrevet og engageret bog«
- Information


Indhold
Side 7 - Forord [Æstetik og logik]
Side 11 - Jørgen Holmgaard: »Æstetik og logik«
Side 41 - Søren Kjørup: »Baumgarten og den sensitive erkendelse«
Side 61 - Hans Meinert Sørensen: »Viden eller æstetik«
Side 81 - Peter Øhrstrøm: »Tid og logik - historisk set«
Side 109 - Lennart Nørreklit: »Æstetik og konstitution«
Side 151 - Finn Egeland Hansen: »Musik - logisk konstruktion eller æstetisk udtryk«
Side 167 - Jørgen Stigel: »Æstetik i reklamen og i medierne«
Side 211 - Helge Kragh: »Det smukke og det sande«
 
   
 webmaster