Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - E-bøger og E-artikler
- Bibliotek K&K
- Prepress-tekster
- Se alle E-tekster
 
  E-tekster

»Om Walter Benjamins allegoribegreb«

Harald Steinhagen

kr. 28,00   

23 sider, Pdf-fil.


I Walter Benjamins forfatterskab og især i hans ufuldendte »Passagenwerk« spiller allegori-begrebet en central rolle. Dette begrebs betydning i Benjamins tidlige teorikompleks bliver udredet i Steinhagens artikel.


Artiklen blev trykt i K&K 47 (1983), som er udsolgt, men den foreligger her i elektronisk form som »e-artikel«. 
   
 webmaster