Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - E-bøger og E-artikler
- Bibliotek K&K
- Prepress-tekster
- Se alle E-tekster
 
  E-tekster

»Det utholdte nullpunkt. Om postmodernismen og dens forutsetning i modernismen«

Arnfinn Bø-Rygg

kr. 15,00   

11 sider, Pdf-fil.


Uddrag fra artiklen:

»Med en fri forføyning over materiale og former (inkludert fortidens) er den historiske tendensen i det estetiske materiale opphørt. Den forståelse av verket som fri konstruksjon som dette innebærer - verket som »tekst« i poststrukturalistisk forstand - åpner for et mangfold av muligheter, der det ikke lenger er én bestemt materialestandard, ett estetisk formnivå«.

Artiklen blev trykt i K&K 53 (1986), som er udsolgt, men den foreligger her som E-tekst.

 
   
 webmaster