Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - E-bøger og E-artikler
- Bibliotek K&K
- Prepress-tekster
- Se alle E-tekster
 
  E-tekster

K&K 78 Metafor

kr. 48,00   

174 sider, Pdf-fil.


De seneste år litteraturkritik har i vidt omfang forladt indholdsanalysen, samfundet og historien for at kaste sig des ivrigere over formanalysen, sproget og teksten. Det har igen bragt litteraturens retoriske sider og sprogets figurer langt frem i synsfeltet. K&K 78 handler om disse figurers grundform: metaforen.

I en indledende artikel skitseres metaforens teorihistorie med særlig henblik på linien fra Richard til Lakoff & Johnson. Herefter følger artikler om Peirces metaforbegreb og om metaforbrugen i Prousts roman og


Campions film.

Metaforer findes ikke kun i litteratur og kunst, de udgør væsentlige elementer i alt sprog. Moderne lingvister og kognitionsteoretikere tillægger dem grundlæggende erkendelsesmæssig betydning. K&K 78 bringer den første danske oversættelse af Roman Jacobsens banebrydende artikel fra 1956, »To aspekter af sproget og to typer afatisk forstyrrelse«, hvor han analyserer sammenhængen mellem stilistikkens to hovedtroper, metafor og metonymi, og sprogets to fundamentale funktioner.

Se mere om indholdet af K&K 78 med en præsentation af de enkelte artikler K&K 78 Metafor
K&K 78 er udsolgt i papirform, men foreligger her som e-bog. Den fremsendes elektronisk i pdf-format og fylder ca. 8,8 MB.
 
   
 webmaster