Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - E-bøger og E-artikler
- Bibliotek K&K
- Prepress-tekster
- Se alle E-tekster
 
  E-tekster

»Billedharmonier og driftønsker«

Bent Fausing

kr. 32,00   

29 sider, Pdf-fil.


Fra artiklens indledning:

»Massekommunikationens billeddannelser og deres forbindelse til individernes driftsønsker danner emnepoler for artiklen. Det samlende led mellem de to størrelser er harmonien, som både tilstræbes af ideologiens balancekunst og den individuelle driftøkonomi. Ideologien og driften søger at komme væk fra disharmonien og uligevægten. De massekommunikative billeder griber
fat i de subversive ønsker om harmoni og skaber balance i tingene. I forlængelse af disse betragtninger inddrages og kommenteres Ernst Blochs teser om dag- og natdrømme, om håbet og håbets udtryksformer. Og Rudolf Arnheims gestaltpsykologiske teorier om balancen, som den biologiske grundmekanik, der kommer til udtryk i billeders harmoni, debatteres.« 
   
 webmaster