Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - E-bøger og E-artikler
- Bibliotek K&K
- Prepress-tekster
- Se alle E-tekster
 
  E-tekster

»»Fra Piazza del Popolo« og fortællingen som genre«

Gunhild Agger

kr. 28,00   

26 sider, Pdf-fil.


Fra artiklens indledning:

»I denne artikel vil jeg tage udgangspunkt i en grovskitsering af forholdet mellem periode og fortællingen som genre i Danmark. Af flere grunde vil jeg inddrage Vilhelm Bergsøes Fra Piazza del Popolo som centralt analyseeksempel. For det første har den siden sin udgivelse i 1866 været en steady-seller, og dermed er den kommet til at stå ganske stærkt i den danske fortælletraditions læsningshistorie. For det andet mener jeg, den er en delvist overset dialogpartner for mange senere danske fortællere. Som populærfortælling har den
nemlig ikke stået særlig stærkt i litteraturhistorien. Det forhindrer ikke, at den som klangbund og inspiration er indgåeet i en genrebevidsthed, der har fremprovokeret svar i form af pasticher og mere eller mindre ironiske med- og modfortællinger. Der kan således i en række henseender trækkes en linje fra Vilhelm Bergsøes fortællinger til Karen Blixens. Og Peter Høegs Fortællinger om natten relaterer sig muligvis ikke kun til Karen Blixens fortællinger, men også til Bergsøe-traditionen. Hvordan vil jeg komme ind på i sidste afsnit.«

Artiklen blev trykt i K&K 76 (1994), som er udsolgt, men den foreligger her som E-tekst. 
   
 webmaster