Se kurv Betal Information
Velkommen Faglitteratur Tidsskrifter K&K Skønlitteratur E-tekster
  Start søgning
 
  - E-bøger og E-artikler
- Bibliotek K&K
- Prepress-tekster
- Se alle E-tekster
 
  E-tekster

»Narrativitet og narratologi«

Jørgen Holmgaard

kr. 24,00   

45 sider, Pdf-fil.


Teksten indleder med udgangspunkt hos Aristoteles med at bestemme, hvad narrativitet er. Derefter skitseres kort nogle vigtige linier i de narrative formers historie med vægt på perioden fra det 18. til de 20. århundrede.

Hovedvægten ligger imidlertid på en redegørelse for narratologiens udvikling i det 20. århundrede. Den russiske formalismes bidrag, den amerikanske view-point-forskning og den franske strukturalismes afgørende indsats i 1960'erne bliver beskrevet. Endelig


inddrages poststrukturalismens tematisering af det narrative. Der er til teksten knytter 7 sider noter med fyldige, kommenterede litteraturhenvisninger.

Teksten er en elektronisk version af kapitel 3 i Jørgen Holmgaard: Teoriens topik (Medusa 1998). Hele bogen kan købes i sektionen »Faglitteratur« her i Medusas webbutik. Teksten har i en tidligere og kortere version været offentliggjort første gang som artikel i K&K 76 (1994), som er udsolgt. 
   
 webmaster